realizace 2017, Střední Čechy

foto Filip Šlapal

Objekt se vyznačuje jedinečnou atmosférou, poznamenala jej však léta bez péče. Nevhodná dispozice i vlhkost vedly k radikálnímu řešení, které spojilo původní charakter s výrazným zásahem do konstrukcí.

Světlo a vzduch

V prvé řadě šlo o to, aby do domu vstoupilo světlo a vzduch. Jižní štít zůstal zachován, čtvrtina stavby těsně za ním však byla odstraněna a zaskleným průřezem do interiéru proniká slunce.

Vstup zůstal na původním místě, lávka však dostala soudobou podobu z oceli. Naopak mlýnské kolo bylo vyrobeno tradičními postupy.

Stále děkujeme okolnostem, že se nám společně podařilo vytvořit cosi jako oázu klidu a míru. Dík za to, že můžeme být šťastní na svém soukromém konci světa, ať se děje, co se děje...

Raušerovi

Obnova krovu

Krov prošel renovací, vzhledem k částečnému otevření obytného prostoru přes dvě podlaží lze jeho krásu vidět i z přízemí. Dům slouží novému účelu, aniž by ztratil půvab stáří.