ve výstavbě 2023, Praha Žižkov 

spolupráce Jan Sedlák, Ivo Tuček

Významná čtvrť, která se postupně stává součástí pražského centra, přitahuje obchod a zůstává i oblíbeným místem pro bydlení. Šestipodlažní bytový dům s komerčním parterem má tradiční formu bloku, díky ustupujícímu nejvyššímu patru získává příznivou proporci. 

Rytmus lodžií a oken

Lapidární průčelí charakterizuje rytmus různě širokých oken a lodžií, živá struktura lícových cihel a precizní detail. 

Jednotnému pojetí fasád se vymyká pouze severní křídlo přiléhající k hlavní třídě a mající odlišné funkční a dispoziční uspořádání.

Více textu

Vnitroblok

Řešení vnitrobloku, stejně jako okolí domu a pobytové střechy jsme svěřili do rukou renomovaným krajinářským architektům z kanceláře Terra Florida.

Stěny vnitrobloku mají bílou omítku, která přispívá k prosvětlení a vzdušnosti poloveřejného prostoru s centrálními pochozími plochami a dostatkem místa k odpočinku. Oáza klidu v rušném centru Prahu.

Více textu