Rodinný dům

Lety u Dobřichovic | 2011 | Intimní rodinný dům na úzké parcele respektující záplavové území a využívající výhled na Berounku