Rodinný dům

Karasy | 2013 | Rodinný dům nad rybníkem navazující na bývalou stáj venkovské usedlostii.