Rekonstrukce řadového domu v Praze I

realizace 2017, Praha

foto Filip Šlapal

Radikální rekonstrukce svépomocí postaveného řadového domu ze 70. let využívá k bydlení i původní suterén.

V sedmdesátých letech minulého století byly v pražských čtvrtích vystavěny řadové a bytové domy. 

Výstavba respektovala typizaci své doby, nicméně svažitý reliéf přinášel zajímavé modifikace. V našem případě měl dům suterén, ze kterého byl díky terénnímu zlomu vstup na zahradu, zatímco vstup z ulice byl o podlaží výše.

Více textu

Z jihu jsou obytné místnosti prosvětleny velkoformátovým prosklením, které tvoří de facto celou fasádu.

Tepelnou pohodu zajišťují venkovní žaluzie, které jsou automaticky řízené. Z ulice - ze severu je zopakován princip z jižní fasády.  

Více textu

Velmi nízké světlé výšky podlaží nás motivovaly provzdušnit dispozici otevřením jídelny přes dvě patra.

Pro navýšení obytné plochy, jsme využili k bydlení i suterén napojený na zahradu. 

Více textu