Mateřská škola, seniorské bydlení a centrum obce, Jeřmanice

soutěž 2021, Jeřmanice

spolupráce Terra Florida, Jakub Kender

Respekt k terénu, přirozené vedení cest a hierarchizace osázených ploch dle potřeby na údržbu na soukromé, poloveřejné zahrady až po veřejné krajinné prvky.

Pro spolkový dům je vyhrazeno do budoucna místo v pomyslném středu, kolem navrhovaného amfiteátru, který je vytvořen terénním zlomem. 

Reminiscencí na tradiční kašny je tu vodní minimalistický prvek.

U školky krajina přechází v zahradu rozmanitosti a bohatosti pro rychle se měnící světy dětské fantazie. Hrací prvky se inspirují či jsou vyrobeny ze stromů, klád a větví.  

Více textu

Seniorské bydlení a školka je situována při severní cestě. Orientací střešní krajiny i domy kopírují vrstevnice a nechávají mezi sebe vplynout park,

který se pomalu přetváří na udržované zahrádky seniorů, oázu soukromí a pocitu bezpečí pro obyvatele domů.  

Více textu