studie 2017, Všejany

Do středu obce, kde se kříží polabské cyklistické trasy, je navržen minipivovar s restaurací a ubytováním.

Objekt zachovává měřítko vesnice, inspirací pro jeho formu i uspořádání se stala místní zástavba gruntů. Štíty archetypálních hmot se sedlovou střechou se obracejí k návsi, rozměrná prosklení přízemí připomínají vrata.

 

Hlavní reklamní prvek pivovaru představuje varna, vidět ji mohou nejen návštěvníci restaurace, ale díky otevření štítové stěny rovněž kolemjdoucí či jedoucí. Symetrii průčelí zachovává stejně velký otvor odhalující prostor výčepu.

Více textu