studie 2016, Svinary

krajinářský architekt Vladimír Sitta

foto Fotes

Do rozlehlé zahrady na okraji města, nacházející se v zástavbě samostatných rodinných domů z druhé poloviny 20. století, je navrženo prostorné přízemní bydlení.

Jednoduchý, kvádrový objem obklopený vzrostlými stromy se dělí na dvě základní části.

Zemitý výraz stavby umocňuje cihlová fasáda karmínové barvy. Stěny z keramických bloků nesou železobetonový strop, střechu pokrývá extenzivní vegetace.

Více textu

Uspořádání stavby odpovídá i členění jihovýchodního průčelí, centrální lodžie přecházející v terasu chrání celoprosklenou obytnou část před letním sluncem.

K severozápadní fasádě přiléhá garáž, skladové a technické prostory. Druhá polovina domu pak obsahuje tři obytné zóny.

Na vstup navazují pokoje pro děti s rodinami nebo jiné hosty, následuje společenský prostor a vše uzavírá hlavní ložnice s pracovnou a malou lodžií obrácenou na severovýchod

Více textu