publikace 2014, nakladatel Kant - Praha

foto knihy Jiří Ryszawy

Kniha shrnuje 30 let profesní dráhy architekta Jána Stempela. Představuje ji formou autorského úvodu, vybraných realizací a návrhů komentovaných rovněž autorem samým a několika jeho dalšími texty o architektuře.

Kniha především zaujme kvalitou představených staveb, ať je již Jan Stempel navrhoval v rámci ateliéru SIAL, ADNS či svého současného vlastního ateliéru s J.J. Tesařem. 

Doplněním jsou i krátké eseje o Stempelově tvorbě z pera významných architektonických autorit domácích i zahraničních.

Více textu

Kniha je psána velmi čtivým způsobem, který zasvěcený vhled do problematiky dokáže předvést v jasných formulacích. Rovněž velmi kvalitní je obrazová úroveň publikace. 

edice Architektura

Kniha vyšla v rámci naší edice Architektura v nakladatelství Karla Kerlického - Kant.