studie 2022, Strakonice

Utilitární dům na zelené podnoži s parkováním stojí na hranici parku a města.

Hmotou domu jsme reagovali na komplikovanost pozemku. Dům navazuje na historický palác. Ten svým slepým štítem stále čekal na ukončení uliční fronty a vytvoření druhého nároží.

Horní podlaží jsou od přízemí uskočené a vytváří se tak možnost zelené zahrady na střeše parkingu.