studie 2008, Praha Ořechovka

Celkové uspořádání stavby vyplynulo z krajinářského přístupu k řešení, na nějž investor od počátku kladl důraz.

Poměrně objemná dvoupodlažní hmota odpovídající prostorovým a provozním požadavkům je zapuštěna do svahu. 

Přírodní vzhled objektu podporuje jeho členění a rovněž materiálová kombinace kamene, skla a patinujícího plechu - cortenu. Celkový výraz připomíná opěrné zdi, k čemuž významně přispívají také popínavé rostliny.

Více textu