studie 2023, Milovice

Důraz je kladen na jednoduchost a udržovatelnost jednotlivých domů, které jako soubor staveb tvoří rozmanitou nabídku bytů, v nichž převažují zejména byty střední́ velikosti.

Jsou zde i bohatě zastoupené menší byty pro mladé rodiny, seniory či jednočlenné domácnosti. Orientace staveb respektuje natočení uliční sítě a vytváří kolem komunikací svým objemovým řešením souvislý uliční profil. 

Podél cest je plánováno stromořadí, trvalkové záhony, chodníky a odstavná parkovací stání.

Většina vázaných parkovacích míst je pod navrženými objekty v podzemních garážích, které jsou díky svažitému terénu přístupní z obslužných ulic bez ramp a jsou zapuštěny do svahu.

Více textu

Na jihovýchodním svahu s převážně náletovou zelení křovin a bříz, se nachází i jednotky vzrostlých stromů u stávajících komunikací, jejichž zachovaní bude specifikováno na základě bližšího dendrologického průzkumu.