studie 2016, Milovice

Dvojice podobných bytových domů je navržena nedaleko středu města, jež nesmazatelně poznamenal dlouholetý pobyt vojsk Varšavské smlouvy.

Novostavby racionální urbanistickou strukturu doplňují a uspořádání okolí se odráží i v jejich podobě.

Dispozice sestává ze shodných úseků, jež lze dle potřeby slučovat do různě velkých bytů.

Více textu

Fasády pravidelnému řešení odpovídají, jejich výraz určuje mřížka čtyř nadzemních podlaží.

Prosklení i členění čtvercových okenních otvorů je možno přizpůsobit účelu místnosti a připojit i různě hluboké balkony, aniž by tím dům ztratil svůj racionální vzhled.

Více textu

Stavba se železobetonovým skeletem a vyzdívkami má bílou omítku, okenní sestavy tvoří hliníkové rámy v tmavošedém odstínu.