studie 2017, Hýskov

Pozemek v jižním svahu se nachází na okraji obce u Berounky, na hranici chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, zástavba tedy podléhá přísným omezením.

Navržený dům se vyznačuje pultovou střechou sledující sklon terénu, jejíž přesah spolu s ocelovou konstrukcí lodžie stíní celoprosklenou jižní fasádu.

Vnitřní uspořádání domu odpovídá celkovému objemu a dělí se do čtyř úrovní odstupňovaných po poloviční výšce patra.

Více textu

K severní, vstupní straně objektu přiléhá přístřešek pro automobily.

 

Bíle mořené dřevěné opláštění splývá s povrchem kovových prvků a střešní krytiny, jediný barevný kontrast představují jasně červené stěny skladu.

Více textu