Návštěvnické centrum u Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Lety u Písku

realizace 2024,  Lety u Písku

autor celkové koncepce a krajinářské architektury Jan Sulzer, Lucie Vogelová (Terra Florida)

foto Filip Šlapal

Cílem bylo navrhnout pavilon, který v čase splyne s okolní krajinou, jenž je těžištěm památníku. Nevyčnívat, jen sloužit.

Zeď

Hlavní kompoziční prvek krajinářského řešení, se stává součástí i architektury návštěvnického centra. 

Konstrukce, které jsou k této zdi přisazené, jsou už pojaty jako pocitově lehčí,  aby volně splývaly s lesem. Z tohoto důvodu byla zvolená dřevěná konstrukce a velkoformátové zasklení v kombinaci se zrcadlícím se pláštěm.

Více textu

Návštěvnické centrum navrženo jako trojtrakt

Hlavní trakt halového tvaru tvoří na sebe navazující prostory venkovního portiku, vstupní haly s občerstvením, výstavního prostoru a multifukčního prostoru pro semináře. Prostřední trakt tvoří obslužná chodba s úložnými prostory, na kterou jsou napojeny veškeré podpůrné místnosti a zázemí – toalety, technická místnost, sklad, zázemí pro zaměstnance a kancelář. Provoz domu je navržen tak, aby jej bylo možné používat sezóně a v průběhu zimního provozu byly stále přístupné toalety pro veřejnost.