ve výstavbě 2023, Praha Troja

Velmi komplikovaný pozemek v krásné residenční čtvrti. Velká výzva, která si žádala originální a odvážný přístup.

Atrium

Kamenná podnož nese ložnicové patro. Přetažené stěny podpírají svah ze severu a z jihu chrání před hlukem a pohledy lidí. Podél pozemku vede totiž v bezprostřední blízkosti tramvaj. 

Tím byla určena i orientace místností do atria. Polovina pozemku je navíc nezastavitelná kvůli vedení hloubkové kanalizace, které musela stavba ustoupit více do svahu a od souseda ze severu se tak jeví jako jednopodlažní. 

Více textu