Ubytovací dům sociální péče Tereza, Semily

ve výstavbě 2024, Semily

Návrh domu se s ohledem na prostorové nároky stavby snaží měřítkem a usazením v terénu respektovat okolní zástavbu. Ambicí bylo navrhnout pokorný solitér, který se začlení do místní struktury a podpoří harmonický dojem místa. 

Dům je zapuštěn do svahu a z komunikace se tak jeví jako jednopodlažní. Zvolený zemitý materiál – režné zdivo na fasádě, umocňuje propojení s terénem. Jako by se stával jeho součástí, jako by jej dotvářel.

Přesto je forma stavby racionální a konstrukčně jednoduchá. Dům je navržen jako troj trakt, což je přiznáno i na objemovém řešení stavby.  Jednotlivé trakty tvoří funkční části. 

Více textu