Stempel Tesař Šlapal: rodinné domy

publikace 2019, nakladatel Kant - Praha

fotograf Filip Šlapal; Kateřina Koňata Dolejší

foto knihy Jiří Ryszawy

22 rodinných domů zachycených na snímcích renomovaného fotografa architektury Filipa Šlapala. Kniha volně navazuje na Stempel Tesař Jasanský: rodinné domy.

Filip Šlapal vyfotografoval některé z našich domů i po několika letech užívání. Při každé z návštěv jsme požádali i jejich majitele o krátkou reflexi, které si můžete v knize přečíst. Každá realizace je navíc zdokumentována i půdorysy, řezem a základními údaji. 

Krása této knihy je následkem spolupráce mistrů architektury, fotografie a grafického designu. 

prof. Miroslav Masák

Charita vzniklá z omylu

Malba Aleny Prosečové, klientky Kulturního komunitního centra ART, přes špatně vytištěnou obálku knihy. K malbě měl sloužit rub, ale paní Alena papír otočila... Následovaly další malby završené prodejní výstavou v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze.

ČT art, Události v kultuře

Reportáž o tom, co s sebou přinesla příprava nové knihy Stempel Tesař Šlapal: rodinné domy, aneb "Charita vzniklá z omylu"

edice Architektura

Kniha vyšla v rámci naší edice Architektura v nakladatelství Karla Kerlického - Kant.