studie 2017, Praha, Na Viktorce

Navrhovaný bytový dům dotváří jižní část bloku v někdejší průmyslové oblasti, jež se postupně přeměňuje na rezidenční.

Objekt o čtyřech nadzemních podlažích odpovídá výšce sousedních budov a umožňuje dobré oslunění vnitrobloku.

V suterénu se nachází parkování, většina přízemí slouží obchodu a službám.

Více textu

Mírně vysazená tři patra obsahují byty odlišných velikostí, od malometrážních až po čtyřpokojové. Široká nabídka jednotek směřuje k různorodé skladbě obyvatel.

Byty se obracejí do klidných ulic na jih, západ či východ, případně do vnitrobloku.

Více textu

Stavba je kombinací monolitického betonu suterénu a soklu s keramickým zdivem nadzemních podlaží.

Plastický výraz fasád je dán jednoduchým střídáním okenních panelů a různě hlubokých lodžií. Bílou jemnozrnnou omítku doplňují antracitové rámy a skleněná zábradlí, ustoupení parteru zvýrazňuje pohledový beton.

Více textu