studie 2017, Liberec

Samostatný bytový dům je navržen do severního svahu nedaleko městského centra jako náhrada nevhodně umístěného a provozně i technicky nevyhovujícího objektu.

Různorodé domy v sousedství, na rozhraní souvislé a individuální zástavby, doplňuje jednoduchý kvádrový objem s pěti nadzemními podlažími včetně jednoho ustupujícího.

Dům se nachází na hranici pozemku, suterén s parkováním navazuje na opěrnou zeď lemující chodník. Jedenáct bytů prosvětlují rozměrná francouzská okna v pravidelném rastru, rozšířená o terasy a různě hluboké balkony. Režné cihelné zdivo tvoří trvanlivou, stálobarevnou fasádu, která příznivě stárne a zároveň odolává prašnému městskému prostředí. Se strohým, geometrickým výrazem domu kontrastují rostliny v parapetech.

Více textu