studie 2002, Bratislava

spoluautor A.D.N.S. architekti

spolupráce Stano Bachleda

Soutěžní návrh na řešení nábřeží na levé straně Dunaje a jeho polyfunkčního zastavění.

Prominentní poloha pouze několik minut chůze od centra města je umocněná bratislavským hradem na kopci nad lokalitou.

Území má potenciál vytvořit nové životní a pracovní prostředí se silnou identitou a s nádhernými výhledy na řeku.

Více textu

Navržené bloky jsou směsí obytných ploch a kanceláří s obchody v parteru. 

Komplex se skládá z několika bloků s různou funkcí, které jsou navzájem propojeny společnými podzemními garážemi. Celému areálu staveb vévodí deskovitá forma budovy luxusního hotelu.

Více textu