Průmyslová Budova Fotolab, Praha

realizace 2000, Praha

spoluautor A.D.N.S. architekti

spolupráce Peter Jurášek

Fotolab získal od pražského magistrátu pozemek na Jižním městě.

Budova o půdorysu čtverce strany šedesát šest metrů s požadavky na dopravní obsluhu zabrala jihovýchodní část pozemku, kde bylo možné využít sklon terénu pro vytvoření nákladní rampy. 

Ostatní budovy byly rozmístěny tak, aby vhodně reagovaly na své blízké okolí a současně na hlukové poměry dané blízkostí dálnice.

Více textu

Samotná budova je složena z halové části laboratoře a skladů s vyšší přední kancelářskou částí, kde je umístěn hlavní vstup. Nosná stavba je sestavena z odlévaného betonu a prefabrikovaných vazníků.

Venkovní obklad budovy je celý sestaven ze zinkových plátů.

Více textu