realizace 2022, Hostivice

foto Filip Šlapal

Návrh dvoupodlažního rodinného domu náleží do nové, postupně zastavované rezidenční části města. 

K základnímu kvádru v bílé omítce, jež doplňují antracitové okenní rámy, přiléhá garáž pro dva automobily opláštěná světlým dřevem. 

Stavbu tvoří keramické zdivo se železobetonovými stropy, její jednoduchou hmotovou kompozici umocňují odlišné povrchy fasád.

Více textu

Hra na úrovni

Hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou se nachází o několik stupňů níže a dostává tak noblesní proporce, které zvýrazňují rovněž velké formáty prosklení obrácené do zahrady.

Vnitřní prostorové uspořádání odpovídá na mírně svažitý terén, přízemí se dělí do dvou úrovní s odlišnou výškou.

Patro zabírají tři rozhlehlé ložnice s koupelnami a šatnami.

O projektu píší