studie 2022, Milovice

Stavba centrálního půdorysu vychází ze základních principů byzantské architektury, přesto je výsledek minimalistická až puristická forma, která skrývá interier s tradiční výzdobou.

Zlatá koruna dodává stavbě důstojnost a charakter svatostánku.

Zahrady

Kostel stojí v parku, ale pro nerušené bohoslužby je oddělen betonovým prstencem. Ten skrývá atria se zahradami.