Řízení Letového Provozu ATCC Praha, Jeneč

studie 2001, Jeneč

spoluautor A.D.N.S. architekti

Z budovy měl být řízen letový provoz nad celou střední Evropou.

Objekt byl navržen jako kompaktní disk uzavřený do sebe se zcela odděleným vnitřním životem. Budova obsahuje kromě pracovišť i sportovní zázemí a stravování zaměstnanců.

I přesto, že dům má velice složité vnitřní vazby odpovídající různým stupňům ochrany a klade na sebe vysoké technologické nároky, podařilo se nám vytvořit jednoduchý a přehledný systém propojení a návaznosti jednotlivých úseků.

Více textu