realizace 1998, Praha

spoluautor A.D.N.S. architekti

Původní vertikální členění v rastru 1200 mm bylo vzhledem ke konstrukčnímu rastru objektu a dělení kanceláří zachováno. Zvýraznilo se horizontální dělení,
které bylo dosaženo umístěním venkovních natáčecích hliníkových žaluzií. Celá fasáda je tak chráněna proti velkým tepelným ziskům ze západního směru.