Rodinný dům

Všenory | 2017 | V intenzivní vegetací pokrytém svažitém pozemku nad Berounkou stojící minimalistický a racionální pasivní rodinný dům – věž