Návštěvnické centrum u památníku Lety

Lety | 2021 | autor památníku Terrra Florida