O rodinných domech

Souhrnné vydání tematických rozhovorů, které vznikaly v letech 2012 – 2014 jako součást výzkumu k disertační práci o tendencích v současné architektuře individuálního bydlení v České republice (2000 – 2012).