Individuální bydlení

Sborník z konference o rodinných domech v roce 2013.