Česká architektura a její přísnost

Rostislav Švácha